Aarhus Universitets segl

Kursusevaluering

På Brightspace kurser er der mulighed for at gennemføre en evaluering af kurset, når kurset nærmer sig sin afslutning.

Vejledninger:

Det anbefales at du ser vejledningerne i rækkefølgen 1-3, da kursusevalueringer skal sættes op før de kan ændre på evalueringsperioden eller hvilke spørgsmål der er i evalueringen.

Herunder finder du vejledninger for:

 1. Sæt kursusevaluering op
 2. Ændring af evalueringsperioden
 3. Tilføj/fjern spørgsmål
 4. Kopier spørgsmål fra andre kurser
 5. Forhåndsvisning af spørgeskemaet
 6. Gensend mail til studerende
 7. Del Link eller QR kode med studerende
 8. Genåbn din evaluering
 9. Rapporter
 10. Kun for Arts
 11. Kun for BSS
 12. Midtvejlevaluering

Evalueringsproceduren

Design af evalueringsskema

Alle evalueringsskemaer har et eller flere standardspørgsmål påsat. Standardspørgsmålene udvælges af AU, de enkelte fakulteter, studienævn eller uddannelsesudvalg. Dertil kan underviserne sætte egne spørgsmål på.

Undervisere kan sætte op til 10 spørgsmål på ved enten at vælge fra en temainddelt spørgsmålsbank eller ved at taste eget spørgsmål ind. De spørgsmål man selv sætter på én kursusevaluering dette semester, kan nemt kopieres ind på andre kurser man underviser på, både dette semester og det næste.

Opsætning af evaluering

For Nat, Tech, BSS og Health starter evalueringsprocessen i Brightspace tidligt på semesteret, hvor kursusansvarlig bliver bedt om at opsætte evalueringen. Det vil sige, at kursusansvarlig kvalitetssikrer at de undervisere, der skal have adgang til at sætte ekstra spørgsmål på evalueringen og skal modtage en rapport er tilknyttet evalueringen. Kursusansvarlig kan desuden ændre i den default evalueringsdato, der er sat.

Når kursusansvarlig er tilfreds med opsætningen publiceres kurset.

Når kurset er publiceret vil evalueringen automatisk gå i gang til den valgte startdato.

Dagen efter (at man har trykket PUBLICER) får alle undervisere, der er tilknyttet evalueringen, en mail med et link, hvorfra man har mulighed for at sætte ekstra spørgsmål på evalueringen (se ovenfor). Dette link kan man også finde på Brightspace forsiden under "Course evaluation" på navigationsbaren.

Man kan sætte ekstra spørgsmål på frem til dagen før evalueringen starter. 

Bemærk at kurset skal publiceres før man kan sætte ekstra spørgsmål på, hvilket er anderledes end det gamle system på Blackboard.

Brug for support?

BSS support

ARTS, HEALTH, NAT og TECH support 

1. Sæt kursusevaluering op (Gælder ikke for Arts - Arts vejledning starter ved punkt 2)

Denne vejledning viser hvordan du sætter en kursusevaluering op. Her vises der hvordan man tilføjer eller fjerner personer og hvordan du publisher evalueringen.

OBS: Kursusevalueringes setup kan kun tilgås via den mail du har fået tilsendt og ikke via Brightspace. 

OBS: Har du overskredet fristen for setup af dine kursusevalueringer, gå til vejlending 2.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

Denne vejledning er kun for Nat eller Tech og viser hvordan du sætter en kursusevaluering op. Her vises der hvordan der ændres i evalueringsperioden, hvordan man tilføjer eller fjerner personer og hvordan publisher evalueringen.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

2. Ændring af evalueringsperioden

Denne vejledning viser hvordan du ændre evalueringsperioden for dit kursus.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

3. Tilføj/fjern spørgsmål

Denne vejledning viser hvordan du tilføjer eller fjerner spørgsmål fra din evaluering.

OBS: du kan først gøre dette når du har trykket publicer på din evaluering

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

4. Kopier spørgsmål fra andre kurser

Denne vejledning viser hvordan du tilføjer genbruger spørgsmål som du selv har oprettet fra dine andre evalueringer.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

5. Forhåndsvisning af spørgeskemaet

Denne vejledning viser hvordan du kan få en forhåndsvisning af dit spørgeskema.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

6. Gensend mail til studerende

Denne vejledning viser hvordan du gensender mails til studerende. Dette kan du gøre for at få flere studerende til at besvare din evaluering.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

7. Del QR kode eller link til evaluering

Denne vejledning viser hvordan du kan sende et link eller generer en QR kode som du kan sende ud til deltagerne på dit kursus. På den måde kan du gøre det nemmere at tilgå evalueringen.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

8. Genåben din evaluering

Denne vejledning viser hvordan du genåbner din evaluering, hvis du får behov for det.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

9. Rapporter

Når evalueringen er slut, generes der en evalueringsrapport. Du får besked i din mailboks når rapporten er klar. Du kan tilgå rapporten enten via denne mail eller du kan tilgå rapporten via Course Evaluation i Brightspace. Rapporten bliver først generet når den angivne periode er slut. 

OBS: serveren der genererer rapporten, opdaterer én gang i døgnet, hvilket betyder at hvis en evaluering afsluttes kl. 15 mandag vil de svar der er indgivet mellem kl. 00.00 og 15.00 mandag, først komme med i den en opdateret rapport kl. 00.00 tirsdag. 

Det har tidligere været muligt at tilgå en midlertidig rapport på baggrund af foreløbige besvarelser, dette er ikke længere muligt.  

Rapporten bliver først generet når den angivne periode er slut. Vær opmærksom på at rapporten først genereres ved den efterfølgende midnat efter periodens ophør. Det vil sige, at hvis evalueringsperioden slutter mandag kl 13, vil rapporten først være klar tirsdag.  

10. Specielt for Arts

På Arts er det Studieadministrationen (UVA/EKA), der står for at publicere kurserne. Der er ikke sat en default evalueringsperiode og det er derfor op til underviserne at vælge en evalueringsdato. Evalueringer går ikke i gang af sig selv, før der er valgt en dato.

Alle undervisere modtager en mail om at de kan sætte ekstra spørgsmål på og vælge en evalueringsperiode, når kurserne er publiceret.


11. Specielt for BSS

BSS har nogle specifikke procedure for evalueringen af kurser 

På hovedsiden for Digital Evaluering finder du informationer om procedure, evalueringsspørgsmål og inspiration til din evaluering: 

BSS hovedside for Digital Evaluering - https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/digital-kursusevaluering.

Her finder du support hvis du har problemer med kursusevalueringer:

BSS supportside for Digital Evaluering - https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/undervisning-og-eksamen/digital-kursusevaluering/support/.

12. Midtvejsevalueringer

Her finder du en vejledning til udføre en midtvejsevaluering - Bemærk at dette er et pilot projekt og at det derfor ikke virker for alle.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.