Aarhus Universitets segl

Sociale Medier

Kort beskrivelse

Sociale medier (eller SoMe) er netværkstjenester, der forbinder mennesker gennem internettet og muliggør udveksling af samtaler og forskelligt medieindhold. De fungerer som tjenester, hvor brugerne selv generer og deler indhold med hinanden. Medierne indeholder typisk en chatfunktion, der gør brugerne i stand til hurtigt og uformelt at kommunikere med hinanden. 

Motivation 

Sociale medier er velegnede til mere uformel faglig dialog, hvor den faglige samtale og umiddelbar feedback fra medstuderende kan gøres let tilgængelig. Sociale medier kan dermed give et godt afsæt til faglige diskussioner, da man kan bede de studerende dele deres tanker, holdninger eller reaktioner på fagrelevante aktiviteter og emner. De fleste studerende bruger allerede flere typer af sociale medier, hvorfor det er nemt at trække på deres erfaringer med disse medier i en undervisningssammenhæng.

Aktiviteter med sociale medier i undervisningen øger de studerendes muligheder for interaktion med underviser og medstuderende i og uden for den skemalagte undervisning.

Ved at bruge en gruppe eller oprette hashtag på sociale medier kan et kursus leve videre efter endt eksamen og eventuelt holdes i live af de studerende og underviseren for fortsat faglig sparring og inspiration på det sociale medie. Sociale medier kan ligeledes med fordel bruges på kurser, hvor de studerende sjældent mødes fysisk og derved alligevel give forløbet et socialt element.

Brug det i undervisningen

Du kan bruge sociale medier i undervisningen på mange forskellige måder. Gå eksempelvis på opdagelse i vores liste af helt konkrete værktøjer og praksiseksempler i højre margin her på siden eller lad dig inspirere af følgende korte eksempler på mere overordnede aktiviteter:

Interaktiv undervisning

De studerende kan via et socialt medie svare på spørgsmål undervejs i forelæsningen ved at bruge et specifikt hashtag eller en specifik gruppe for holdet. På denne måde kan flere komme til orde - også de stille studerende. Derudover kan det skabe større aktiv deltagelse, da det bliver synligt for alle, hvem der deltager aktivt, og hvem der ikke gør.

Stil faglige spørgsmål

Du kan som underviser stille et spørgsmål på et socialt medie til emnet/begrebet/problematikker til hver undervisningsgang, som de studerende skal forholde sig til, eventuelt som en del af deres forberedelse eller som summeøvelser undervejs til forelæsningen. Diskussionen kan tages op i forelæsningen og derfor bruge det sociale medie til spørgsmål i undervisningen eller videreføres på det sociale medie efter undervisningen.

Faglig inspiration

Studerende og undervisere kan dele fagligt interessante og relevante links, artikler og ressourcer gennem sociale medier. Brug mediet til at gøre opmærksom på faglige paralleller, fx andre teorier, online diskussioner om faglige emner. Læg op til, at de studerende ligeledes kan bruge mediet til at inspirere hinanden fagligt. På denne måde kan sociale medier bruges som en del af de studerendes forberedelse  samt idéudveksling mellem studerende fx ideer til opgaveemner.

Evaluering

Studerende kan stille faglige spørgsmål på et socialt medie via et hashtag eller en gruppe til det specifikke hold, hvor du som underviser kan blive klar over misforståelser eller videnshuller i forløbet og derved få en fornemmelse af, hvorledes din undervisning bliver taget imod.

Faglig ressource

Få studerende til at følge bestemte personer, grupper eller hashtags, fx #dkpol, hvor aktuelle politiske sager belyses og diskuteres. På denne måde kan studerende følge med i aktuelle faglige diskussioner og få inspiration til aktuelle problemstillinger til større skriftlige opgaver.

Digitale værktøjer

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

X*

X, tidligere kendt som Twitter, er et socialt netværk og et mikroblogging-redskab, der giver brugerne mulighed for at skrive og læse korte opdateringer. Opdateringerne kan bestå af tekst, billeder og hyperlinks, dog maksimalt 280 tegn. Du kan med din personlige profil både oprette eller følge forskellige hashtags.

Instagram*

Instagram er et socialt medie, der er inspireret af polaroidfotografier. Det er med andre ord et medie, der har fokus på det æstetiske og giver brugerne mulighed for at dele billeder og videoer med hinanden. Det væsentlige ved dette medie er, at omdrejningspunktet er fotografiet og ikke teksten, der er i fokus. 

*Disse digitale værktøjer har endnu ikke et AU licens. Vær opmærksom på, at personfølsomme oplysninger ikke må deles i tredjepartsplatforme uden AU licens. Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen her.

(Arts) = adgangen er begrænset eller kun godkendt til brug på Arts.

Overvejelser

Som underviser er det en god idé at overveje, hvilket sociale medie, der passer bedst til de formål og de aktiviteter, du gerne vil bruge i forbindelse med undervisningen. Twitter kan eksempelvis give indblik i forskningsaktiviteter inden for bestemte områder gennem populære hashtags eller profiler.

Vær opmærksom på at sociale medier ofte lægger op til uformel og mere overordnet faglig kommunikation, hvorfor blogs kan være et bedre format til mere dybdegående faglige indlæg og refleksioner fra de studerende. 

Aktiviteter

Værktøjer under udvikling.


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.