Aarhus Universitets segl

Peer feedback med Discussion Board i Blackboard (OBS: Denne side er blevet omskrevet til Brightspace)

Kort beskrivelse

Om kurset

Mål og læringsmål for Modul 3 på adjunktpædagogikum på Arts tager udgangspunkt i vision og strategi for Educational IT på Arts. Deltagerne skal gennem kurset:

 • Have viden om udvalgte digitale redskabers anvendelse i undervisning.
 • Kunne diskutere og vurdere udvalgte teknologier i forhold til deres anvendelse i forbindelse med konkrete undervisningsopgaver.
 • Kunne inddrage udvalgt(e) digitale redskab(er) i et re-design af eget kursus eller kursus-del.

Underviserens motivation

For at udjævne studieaktiviteten på kurset og for at få de studerende til at interagere med hinanden om det faglige indhold introducerer vi en række aktiviteter med peer feedback. Modulet er tilrettelagt delvist online, og derfor vælger vi at anvende Discussion Board i Blackboard (OBS: Discussions i Brightspace) hertil.

 

Beskrivelse af aktiviteten

Deltagerne deltager i et fysisk seminar som opstart på modulet og bliver orienteret om den afsluttende opgave samt de tilhørende aktiviteter med peer feedback. Aktiviteterne med peer feedback er opdelt i tre og knytter sig til deltagernes arbejde med tre forskellige dele af den afsluttende opgave: indledning, valg af digitalt redskab og beskrivelsen af et undervisningsforløb. Til hver aktivitet med peer feedback er der udarbejdet et Collaboration Script og aktiviteten gennemføres vha. redskabet Discussion Board i kurset i Blackboard (OBS: Discussions i Brightspace):

 • Underviser opretter et Discussion Board til hver deltager med vedkommendes navn i titlen.
 • Deltageren poster løbende forskellige tekster i eget Discussion Board og giver feedback på andre deltageres tekster i pågældende Discussion Board.
 • Det udarbejdede Collaboration Script anvendes 3 gange i forløbet, men med tre forskellige dele af den afsluttende opgave og dermed med tre forskellige deadlines for hhv. aflevering af tekster og aflevering af feedback på tekster. Se eksempel på et Collaboration Script i højrekolonnen.

Der kan benyttes en feedbackguide med bedømmelseskriterier, som deltagerne kan have til rådighed i forbindelse med aktiviteterne. I højrekolonnen kan du se et eksempel på, hvordan man kan udarbejde en feedbackguide.

Den afsluttende individuelle opgave afleveres i en fælles blog i Blackboard (OBS: Discussions i Brightspace), så alle deltagerne på kurset kan tilgå alle de udviklede undervisningsforløb. Undervisere kommenterer på deltagernes opgaver. Deltagerne modtager disse kommentarer via mail.

Udbytte af aktiviteten

De løbende aktiviteter med peer feedback understøtter deltagerne i deres arbejde med en obligatorisk afsluttende opgave. Aktiviteterne giver deltagerne mulighed for at forholde sig aktivt til de andre deltageres arbejde med det faglige indhold og dermed lære endnu mere, end når de blot koncentrerer sig om deres egne opgaver. Forskning viser, at når de studerende følger med i andres beslægtede handlinger, understøtter det deres læring.

Værd at overveje

Fremadrettet anbefaler vi at arbejde med én peer feedback-runde, når det endelige produkt ikke er mere omfattende (6000 tegn med mellemrum). Alternativt kan der udføres en ekstra aktivitet med peer feedback på deltagernes idéudkast til opgaven. Dermed bliver der færre afleverings- og feedbackdeadlines, og det bliver lettere for deltagerne at få overblik over aktiviteterne på kurset. Hvis man vil anvende dette koncept med studerende, vil det være en fordel at gøre feedbackaktiviteten obligatorisk.


Basisinformationer

 • Fakultet: Arts
 • Kursus: Adjunktpædagogikum Modul 3 
 • Studieniveau: Adjunkter på Arts
 • Holdstørrelse: Ca. 10
 • Undervisningsform: Vejledning
 • Omfang: Aktivitet
 • Primær aktivitetstype: Øvelse og praksis
 • Anvendt teknologi: Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace)
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Læringsmål

Aktiviteterne med peer feedback er i dette kursus et forarbejde til deltagernes arbejde med den obligatoriske individuelle opgave, som afslutter modulet.