Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forventningsafstemning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Informationsvidenskab. Kursus: Instruktorforløb i Forretning og Teknologi. Studieniveau: 2. semester BA. Holdstørrelse: 30-60. 

Motivation for aktiviteten

Et succesfuldt undervisningsforløb er i høj grad afhængigt af, at de involverede parter har samme forventninger til undervisningens indhold og format. Aktiviteten beskriver, hvordan man kan forventningsafstemme med de studerende ved studiestart og i løbet af semestret. 

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten er udført som en del af et instruktorforløb, hvorfor det ikke kun er relevant at forventningsafstemme med de studerende men også med den tilknyttede underviser og andre eventuelle instruktorere. Forventningsafstemningen med disse parter kan tage udgangspunkt i pdf'erne i boksen til højre. Forventningsafstemningen med de studerende udføres som en del af den første undervisningsgang på instruktorforløbet:  

 • Lav en 5-minutters summesession, hvor de studerende diskuterer følgende spørgsmål:
  • Hvad forventer du at få ud af instruktortimerne?
  • Hvilke forventninger har du til instruktoren?
  • Hvad forventer du selv at bidrage med?
 • Lav herefter en fælles opsamling, hvor du hører de studerendes forventninger. Bed en studerende om at tage referat. Præsenter herefter dine egne forventninger, giv feedback på deres input og vær ærlig omkring de forventninger, som du ikke er enig i eller ikke kan leve op til. Vær tydelig omkring dine forventninger til de studerende og om din rolle som instruktor.

Midtvejsstatus på forventningsafstemning

Midt på semestret gennemgår du referatet fra første forventningsafstemning med de studerende.

Bed herefter de studerende svare på følgende på to post-its:

 • På hvilke punkter synes du, at instruktoren, undervisningen eller du selv lever op til det forventede?
 • På hvilke punkter er der plads til forbedring?

Saml post-its'ene ind og læs dem igennem. Til næste undervisningsgang forbereder du en opsamling, som du præsenterer for holdet. Herefter følger en kort diskussion, hvor du kan spørge ind til uklare svar og diskutere, hvordan I kan forbedre undervisningen sammen. 

Foventningsafstemningen gør, at du som instruktor får et indblik i de studerendes oplevelse af undervisningen. Du får en chance for at forbedre den, og de studerende oplever at blive taget alvorligt, hvilket sandsynligvis vil øge motivationen og deltagelsen i dine timer.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Huskeark

   Her kan du finde inspiration til spørgsmål, der er gode at have med til forventningsafstemning med forskellige parter:

   Bidragyder

   Julie Bondgård, studerende og instruktor på Informationsvidenskab.