Aarhus Universitets segl

Underviserfeedback: Online formidling

Kort beskrivelse

Aktiviteten giver de studerende mulighed for at øve sig i at formidle deres faglige viden i et hjemmeside-format, hvor modtageren ikke er censor og underviser, men den alment interesserede. I denne proces bliver de studerende bevidste om deres skriftlige evner og får tekstnær feedback fra deres underviser.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten giver de studerende et håndgribeligt mål med deres skriftlige arbejde, og slutresultatet kan både give dem en personlig og faglig succesoplevelse. Gennem feedback får de studerende derudover en øget indsigt i, hvordan tekster i professionelle samarbejder ofte bliver til i en proces, der foregår mellem flere personer med forskellige roller. Samtidig sætter aktiviteten fokus på et øget behov for at kunne formidle faglig viden via online medier og træner de studerende til at formidle til modtagere uden for et akademisk miljø. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser oprette en blog eller opnå redaktionel adgang til en hjemmeside, der arbejder med faglig formidling af det stof, som I arbejder med i faget.

 • Allerede ved semestrets begyndelse skal du introducere de studerende for det valgte medies skriftlige format. Ved samme lejlighed præsenterer du de studerende for den givne opgave med at formulere skriftligt materiale til det valgte medie. 

 • De studerende udformer et udkast til et opslag på det aktuelle medie og afleverer til feedback.

 • Feedback gives i en korrespondance, hvor du som underviser indtager rollen som redaktør, og hvor den studerende fungerer som opslagsforfatter. Feedbacken skal gives løbende, så de studerende kan forbedre deres skriftlige arbejde efter tilbagemeldingerne fra dig. Brug eksempelvis 2-3 feedbackrunder.

  • Vær opmærksom på, at denne feedback gerne skal være tekstnær og især fokusere på velfungerende tekststykker og områder, der kunne blive bedre. Som redaktør har du også mulighed for at foreslå tekststykker, så produktet bliver til i et skriftligt samarbejde.

 • Sidst i forløbet skal det skriftlige produkt udgives på det valgte medie og blive offentligt tilgængelige for de almene interesserede.

Variationsmuligheder:

  • Du kan udskifte et par af feedbackrunderne med peer-feedback, hvor de studerende i et skriftligt samarbejde er med til at kvalificere hinandens arbejde. Arbejdet med medstuderendes skriftlige arbejde kan bidrage til at øge de studerendes forståelse og kvaliteten af eget arbejde.

  Aktiviteter

   Praksiseksempler

    Forløb


    Du skal bruge:

      • Du skal have mulighed for at udgive de studerendes produkter på et medie, hvor udefrakommende kan læse dem. Dette kan f.eks. være en blog eller en encyklopædisk side som danmarkshistorien.dk.

    Værd at overveje:

    • Overvej i hvilket omfang du kan inkorporere det skriftlige produkt i kursets faglige mål. Skal det være en delaflevering i en portefølje, et krav til aktiv deltagelse på kurset eller udgangspunktet for et oplæg til kursets endelige eksamen?