Aarhus Universitets segl

Fælles fagressource

Kort beskrivelse

En fælles og faglig online wiki kan fungere som et online skriftligt samarbejde og hjælpe de studerende med at strukturere deres viden indenfor et givent fag. De studerende skal i fællesskab opbygge en wiki, der fungerer som en database af viden, hvor de nemt kan læse om fagrelevante emner og på den måde udnytte deres kollektive arbejde til at opnå en udvidet forståelse og repetition.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Opbygningen af en wiki giver en samlet oversigt over fagets elementer, herunder centrale teoretikere, konkrete studier og vigtige begreber. De studerende kan på en meningsfuld måde øve sig i at reflektere over disse emner, teorier og begreber, som er gennemgået på kurset og samtidig øve sig i at artikulere deres nyfundne viden. Wikien kan både bruges af studerende som faglig ressource,  og af dig som underviser til at opnå indsigt i de studerendes faglige forståelse og indtænke dette i dine forelæsninger med henblik på at rette eventuelle misforståelser. 

Udfør aktiviteten

 • Brug en aktivitet til peer-feedback i undervisningen eller som rammesat studieaktivitetet, så de studerende både retter hinandens bidrag og gennemarbejder deres eget bidrag. 

 • Du skal som underviser oprette en wiki, som de studerende kan tilgå og kontribuere til. Dette kan eksempelvis gøres ved at lave en blog i Brightspace, hvor de studerende kan oprette blogindlæg, eller et Word Online samskrivningsdokument.

 • Definér forskellige faglige emner, dette kan eksempelvis være en teoretiker, en tekst eller et tema i litteraturen, som de studerende skal skrive om, og uddelegér hvert emne til enten individuelle studerende eller studiegrupper. Sørg for at alle studerende gennem kurset har bidraget med mindst ét emne.

 • Den studerende skal herefter formulere et indlæg om det valgte emne og gøre det tilgængeligt på tjenesten.

Variationsmuligheder

 • Du kan som underviser starte eller slutte hver holdundervisning med en kort feedback på de wiki-indlæg, der er blevet oprettet siden sidst, eller kombinere det skriftlige bidrag med et kort mundtlig oplæg fra den studerende, der har udarbejdet det.
 • Du kan lade de studerende formulere deres indlæg i grupper for at afhjælpe det eventuelle pres, der kan være ved selv at skulle tage det fulde ansvar for noget, der bliver set af underviseren og resten af holdet.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • En online tjeneste, hvor du og dine studerende sammen kan tilgå og oprette wiki-indlæg. Dette kan være blogs i Brightspace, PowerPoint OnlineWord Online, OneDrive og OneNote, der kan bruges til skriftligt samarbejde.
   • En liste over vigtige tekster, teorier, personer, steder, begreber osv. som de studerende kan udfylde den fælles wiki med.

   Værd at overveje:

   • Vil du selv oprette et par wiki-indslag for at eksemplificere udformningen af et sådant indlæg?
   • I hvilket omfang skal de studerende være med til at vælge, hvad den fælles wiki skal indeholde? Skal de selv bestemme, hvordan en indlæg skal se ud, og skal de eventuelt selv være med til at vælge, hvilke emner, der er værd at skrive om?
   • Hvordan skal der gives feedback fra henholdsvis dig som underviser og de øvrige studerende?