Aarhus Universitets segl

Underviser formulerer spørgsmål til tekster

Kort beskrivelse

Aktiviteten består i, at de studerende på baggrund af spørgsmål skal arbejde med fagets tekster. Udgangspunktet for aktiviteten er, at du som underviser formulerer en række spørgsmål til fagets tekstmateriale, som de studerende skal reflektere over i deres forberedelse til undervisningen. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten skal bidrage til, at de studerende bliver mere fokuserede i deres forberedelse til undervisningen ved at arbejde aktivt med fagets tekstmateriale. Når du stiller spørgsmål til teksterne, hjælper du de studerende med at prioritere og fokusere deres læsning. Derudover kan aktiviteten være med til at skabe bedre sammenhæng mellem undervisning og arbejdet i studiegrupperne, da det er med til at sikre, at studiegrupperne bliver brugt aktivt og ikke risikerer at glider ud i sandet.  

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser formulere en række spørgsmål til fagets tekstmateriale. Spørgsmålene skal udformes på en måde, hvor de kan hjælpe de studerende til at arbejde aktivt med teksterne.
 • Gør spørgsmålene tilgængelige for de studerende i tilstrækkelig god tid forud for undervisningsgangen, så de kan nå at besvare og bruge spørgsmålene i deres tekstlæsning.
 • Når du gør spørgsmålene tilgængelige, er det vigtigt, at du også sætter fokus på, hvorfor de valgte spørgsmål stilles. Tydeliggør overfor de studerende, at forskelligartede tekster giver anledning til forskellige typer spørgsmål og svar. 
 • Bed de studerende om at bruge spørgsmålene som udgangspunkt for studiegruppearbejde, hvor de arbejder med fagets tekster. 
 • Inddrag studiegruppernes besvarelser i undervisningen og brug dem som afsæt for diskussion af og refleksion over fagets primærtekster.

Variationsmuligheder:

 • Du kan facilitere aktiviteten som en del af undervisningen. Bed de studerende om kort at summe med sidemanden om spørgsmål til teksten. Vend nogle af spørgsmålene i plenum, før eller efter du gennemgår dagens tekster. 
 • Du kan lave to forskellige spørgsmålsark, således at hver anden studiegruppe besvarer forskellige spørgsmål til teksterne og præsenterer deres svar for hinanden til undervisningen. 
 • En tredje mulighed er at lade de studerende udforme spørgsmål til teksterne. Disse lægges ud på et tidspunkt, hvor der er tid nok til at arbejde med spørgsmålene som led i forberedelsen til den enkelte undervisningsgang.
 • Du kan kombinere aktiviteten med en faglig studiecafé, hvor de studerende kan møde op i et bestemt tidsrum og arbejde med spørgsmål til teksterne, mens enten du som underviser, instruktorundervisere eller ældre studerende er til stede. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Værd at overveje:

   • Hvor lang tid vil du bruge på at gennemgå spørgsmål til tekster i undervisningen? 
   • Hvor mange spørgsmål, skal der udformes per tekst?