Aarhus Universitets segl

Den svære samtale - hvordan gør jeg?

Kort beskrivelse

Det kan have en positiv effekt for studerende, der mistrives, hvis underviser eller vejleder indleder en samtale med dem. Det gør, at de føler sig set, hørt og accepteret og de vil typisk opleve, at de selv og deres udfordringer bliver taget alvorligt.  

Hvis du som underviser har mulighed for at tage den svære samtale, så gør det. Det er oftest en stor hjælp, også selvom du måske umiddelbart ikke kan hjælpe den studerende med deres udfordring. Du kan nemlig altid henvise den studerende videre til rette støttefunktion på AU, når du forstår hvorfor den studerende mistrives.

Hvad har andre undervisere oplevet?

Nedenstående er eksempler på, hvad undervisere og vejledere har oplevet studerende have brug for at tale med dem om: 

 • Jeg har flere gange oplevet, at studerende fortæller om, at de har en diagnose, f.eks. depression, angst og stress. Det kan være svært at snakke om. 

 • Jeg kan synes, at det er svært at fortælle en studerende, at vedkommende ikke er klar eller egnet til at skulle i praktik 

 • Jeg har haft samtaler med studerende om, hvorvidt de hører til på universitetet. 

 • Jeg oplever af og til studerende, der gerne vil snakke med mig både lige inden og lige efter undervisningen. Det er ofte et dårligt tidspunkt for mig.  

Hvad kan du selv gøre?

 • Skab plads til samtalen
  Hvordan kan du prioritere samtaler med de studerende i din travle kalender?  Kan du lave luft efter endt undervisning en dag om måneden? Har du perioder, hvor der er ’åbent kontor’? Hvis du har planlagte tider for eventuelle samtaler, så kan du bedre planlægge dem og hvis studerende kommer til dig spontant, så kan du foreslå et konkret tidspunkt for samtalen. Så er der mulighed for en samtale uden, at den vælter din dag eller din kalender.  

 • Skab større forståelse i samtalen
  Når du prioriterer den svære samtale, kan du eventuelt lade dig inspirere af studielivsmodellen til at formulere nysgerrige og nuancerede spørgsmål:  

  • Hvilke udfordringer oplever den studerende?  

  • Hvilke aspekter af studielivet knytter den studerendes udfordringer sig særligt til?  

   • Er udfordringerne primært knyttet til den studerendes tilegnelse af viden og kunnen?  

   • Handler det mere om udfordringer ved deltagelse i studiemiljøet og kulturen på studiet?  

   • Er udfordringerne primært knyttet til opgaven med at opretholde en god balance mellem studie og fritid? 

 • Vær ærlig i samtalen
  Fortæl, hvis det du ser hos den studerende, giver anledning til bekymring, f.eks. meget fravær. Fortæl, hvilke krav den studerende forventes at leve op til. Fortæl, hvis du gerne vil men ikke føler, at du kan hjælpe.

 • Følg op på samtalen
  Hvordan kan du følge op på den studerende efter jeres samtale? Kan du sende en mail en uge eller en måned senere? Kan du, efter samtykke med den studerende, aftale, at nogle medstuderende kan støtte op løbende?    

 

Gode råd til den svære samtale

Denne guide er en hjælp til, hvordan man overordnet skal gribe den svære samtale an med en studerende, der mistrives. Initiativet til samtalen kan enten komme fra den studerende eller fra dig som underviser/vejleder. Uanset hvem der tager initiativ til samtalen, så er der nogle vigtige opmærksomhedspunkter både før, under og efter samtalen.

Før samtalen

 • Overvej tid og sted. Den svære samtale kræver god tid og et godt sted. Hvor og hvornår er det hensigtsmæssigt at tage samtalen? På dit kontor eller i et grupperum? Det skal være muligt at tale uforstyrret. 

 • Overvej formålet med samtalen. Er det den studerende, der har taget initiativ til samtalen? Eller er det dig, der er bekymret eller har oplevelser med den studerende, som du gerne vil snakke med vedkommende om? Hvad er formålet med samtalen?  

 • Overvej en dagsorden. Det kan være en god ide at lave en decideret dagsorden. Det skaber ofte et godt flow i samtalen og tryghed for den studerende. 

 • Overvej din bagkant. Det er vigtigt at give sig selv en fleksibel bagkant, dvs. at man har god tid til samtalen. Samtidigt skal man gøre det tydeligt, at man har en bagkant, så samtalen skal være slut på et givent tidspunkt.  

 • Overvej din rolle og dine grænser. Vær opmærksom på at skelne mellem personligt og professionelt indhold. Overvej hvor dine grænser går, og hvordan du kan være en støtte for den studerende? Hvad kan du hjælpe med og hvad kan du ikke hjælpe med? Hvem kan du evt. henvise til, der bedre kan hjælpe den studerende videre?  

Under samtalen

Indled med at italesætte hvorfor I mødes til samtalen.  

Eksempelvis:

 • Du har bedt om denne samtale, hvad er det du gerne vil vende med mig?
 • Jeg har bedt om denne samtale, fordi jeg undrer mig over…/jeg har bemærket…/jeg er bekymret over…

Undervejs er det vigtigt, at du forholder dig nysgerrigt undersøgende og ikke dømmende. Beskriv gerne hvad du ser hos den studerende og vær åben og anderkendende i din måde at spørge ind på.

Eksempelvis:

 • Jeg kan se at du bliver ked af det. Kan du fortælle, hvad der sker hos dig lige nu? 
 • Hvad tænker du er grunden til at… /Hvordan oplever du at…
 • Kan du hjælpe mig med at forstå hvorfor… /Genkender du også…
 • Må jeg fortælle dig, hvad jeg tænker? Jeg tænker, at det også kunne handle om… hvad tænker du om det?
 • Hvad tænker du selv ville kunne hjælpe dig? / Hvad har tidligere hjulpet?
 • Er der nogle små skridt, du kan tage for at komme i den retning…?
 • Jeg tror, at nogle andre bedre vil kunne hjælpe dig, fordi…

Inddrag den studerende, hvis samtalen går i stå. Fortæl den studerende, at du har en oplevelse af, at samtalen går lidt i stå, og spørg ham/hende, om hun/han sidder med samme oplevelse. Inviter den studerende til at komme med et bud på, hvordan I kan komme videre af en vej, der er brugbar for ham/hende.

Gør plads til pauser, hvis den studerende bliver meget ked af det, eller går i stå. Eller hvis du fornemmer, at det er tid til lidt luft, så sig at du synes, at I skal holde en pause.

 

Afslut med at opsummere samtalen. Det er en god ide at fortælle den studerende, når I er ved at løbe tør for tid.    

Eksempelvis:

 • Nu er der 10 minutter tilbage. Er der noget mere, du synes der er vigtigt også at få sagt? Det er vigtigt, at vi også har tid til at opsummere samtalen og drøfte hvad det næste vi skal gøre er. 
 • Jeg vil lige afslutte med at pege på hvad jeg har bidt særlig mærke i fra samtalen…
 • Vi har snakket om, at næste skridt er…
 • Jeg synes, at vi sammen skal opsummere. Hvad tager du med fra vores samtale…?
 • Hvordan har det været for dig at snakke om de her ting i dag?

Efter samtalen

Overvej at følge op på samtalen. Du kan eventuelt invitere til en ny samtale noget tid senere eller sende en opfølgende mail. Spørg ind til, hvordan det er gået siden jeres samtale.  

Overvej at dele din oplevelse med en kollega. En svær samtale kan være en udfordring. Mærk efter om det kunne være rart at ’få den ud af kroppen’. I så fald er vigtigt, at du deler din oplevelse med en kollega eller din leder.


Kontakt

Indholdet er udarbejdet af Hanne Balsby Thingholm ved Rådgivnings- og støttecentret i samarbejde med Centre for Educational Development samt Studievejledningen (VEST).


Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.