Aarhus Universitets segl

Studietrivsel

Overblik

God trivsel giver god læring, og god læring giver god trivsel! Derfor er det vigtigt at fremme god trivselskultur, herunder styrke kombinationen af social, personlig og faglig trivsel. Studerende har selv indflydelse på deres egen trivsel, men fællesskab på uddannelsen samt undervisere og vejledere har også stor betydning for god trivsel. 

 

Aspekter af studielivet

Studietrivsel handler både om sociale, personlige og faglige aspekter af studielivet. Det er både et individuelt og fælles ansvar, hvor de studerende selv, fællesskabet på uddannelsen og underviser har stor indflydelse. På AU er man optaget af de studerendes trivsel, hvilket bl.a. er baggrunden for studiemiljøundersøgelserne, som viser at langt de fleste studerende trives godt på universitetet, men at nogle studerende blandt andet oplever ensomhed og stress. 

Studielivsmodellen

Studietrivsel kan forstås ud fra studielivsmodellen, der illustrerer kompleksiteten i et studieliv. Modellen er udviklet på Rådgivnings- og støttecentret, der yder støtte til studerende, der oplever mistrivsel på studiet som følge af funktionsnedsættelser. 

Studielivsmodellen illustrerer, hvordan studerende må navigere i deres studie og skabe en meningsfuld sammenhæng mellem den studerendes egen motivation, ressourcer og forudsætninger samt studiets krav og faglige indhold. At skabe en meningsfuld sammenhæng inden for eget studie forudsætter en grad af selvstændig prioritering og stillingtagen til studiets krav og indhold (gul) med henblik på at tilegne sig og anvende viden (grøn) og deltage og samarbejde i studiemiljøet (rød).

Sammenhæng

Denne interne sammenhæng skal afbalanceres med studerendes øvrige tilværelse og private liv udenfor studiet. Derfor handler studietrivsel både om en intern og ekstern balance, hvor faglighed, socialt samarbejde og personlige vilkår og værdier flettes ind i hinanden.  

Derved kendetegnes studietrivsel som en meningsfuld sammenhæng for den enkelte studerende mellem studielivet og det øvrige liv. Det er svært at opnå trivsel, hvis man kun fungerer uden for studiet – eller omvendt. Det betyder nødvendigvis ikke, at studerende mistrives, hvis de i perioder prioriterer studiet over det øvrige liv, hvilket typisk gør sig gældende i eksamensperioder. Omvendt kan studerende, uden nødvendigvis at mistrives, i perioder blive nødt til at nedprioritere studiet måske pga. familiære udfordringer, et spændende studiejob eller lignende.

    

Aktiviteter

  Praksiseksempler   Kontakt

   Indholdet er udarbejdet af Hanne Balsby Thingholm ved Rådgivnings- og støttecentret i samarbejde med Centre for Educational Development samt Studievejledningen (VEST).


   Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.