Aarhus Universitets segl

Studerende med funktionsnedsættelser

Kort beskrivelse

Studerende med fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser møder ofte udfordringer i deres studier, som forhindrer dem i at deltage på lige fod med deres medstuderende. At gøre undervisningen mere tilgængelig kræver ikke en stor omvæltning af din undervisning eller forberedelse, men vil til gengæld hjælpe alle studerende – med eller uden en funktionsnedsættelse. På denne side kan du som underviser finde inspiration til, hvordan du konkret kan styrke den faglige tilgængelighed i undervisningssammenhænge.

Inspiration til undervisning for alle

Tilgængelig undervisning udvikles ved, at du allerede i din forberedelse overvejer inkluderende tiltag, såsom struktur, tydelige læringsmål og evt. giver mulighed for brug af hjælpemidler. Det betyder altså ikke, at du skal undervise på en ny måde, men at du med få greb kan supplere din undervisning og gøre den tilgængelig for alle. Selvom enkelte tilpasninger i undervisningen er nødvendige for nogle, er de gavnlige for alle og kan være med til at skabe en rummelig og inkluderende kultur.

Forberedelse af materiale

God forberedelse giver de bedste forudsætninger for, at de studerende på bedst mulig måde kan deltage i din undervisning. Overblik og forudsigelighed er gavnligt for alle studerende, og ofte et særligt behov for studerende med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Du kan som underviser understøtte dette ved at indtænke nedenstående råd.

 • Gør undervisningsmaterialet tilgængeligt i god tid. Mange studerende har behov for pensumlister, tidsplaner, PowerPoints m.m. i god tid inden undervisningen, da det letter forberedelsen og overblikket over indholdet. Samtidig giver det de studerende bedre forudsætninger for at koncentrere sig og deltage aktivt i undervisningen. Sørg for, at indholdet i Brightspacekurset overholder krav om tilgængelighed. Til dette kan du få hjælp af Brightspaces accesibility checker.
 • Brug original, digital og tilgængelig kopi af materiale fremfor indscannede tekster. Flere studerende med funktionsnedsættelser har behov for at kunne få oplæst tekster med deres it-programmer. Dette kan du understøtte ved at bruge og henvise til original og digital litteratur fra AU Library eller andre forskningsbiblioteker og ved at dele pdf’er i et format der kan “læses” af OCR software. Du kan læse en vejledning til at sikre tilgængeligheden af tekster på Brightspace her.
 • Anvend forskellige modaliteter. For at imødekomme de studerendes forskellige måder at lære på, kan du kombinere tekst-, billed-, lyd- og videoformater i din undervisning. Du kan også veksle mellem individuel refleksion og diskussion af fagligt indhold i grupper. Hertil kan det være gavnligt, at beskeder og vigtige pointer både gives mundtligt og skriftligt.
 • Giv et fokus eller læsevejledning til forberedelsen. Mange studerende har svært ved at danne sig et overblik over et stort pensum fra undervisningsgang til undervisningsgang. Dette kan afhjælpes ved at give de studerende et fokus til læsningen, og f.eks. forklare særlige figurer eller begreber. Du kan også skrive en prioriteret rækkefølge for forberedelsen. Ofte har de studerende gavn af at se en video om emnet som supplement til forståelsen. Se her et forslag til, hvordan du kan formulere læsespørgsmål til forberedelsesmaterialet.
 • Vær åben overfor lyd- og videooptagelser. Nogle studerende med funktionsnedsættelser har dokumenteret behov for at optage undervisningen for at genhøre og gense dele af undervisningen i mere rolige omgivelser eller andre kontekster. Det er deres ansvar at foretage optagelsen. Læs om AU’s retningslinjer for streaming og optagelse af undervisningen her.

Afholdelse af undervisning

I løbet af en undervisningslektion er der forskellige greb, som du kan benytte dig af for at skabe faglig tilgængelighed for dine studerende. Ofte har det stor betydning, hvordan du begynder og afslutter lektionen.

Indledning

 • Gør formål og aktiviteter tydelige. For alle studerende, men især for studerende med funktionsnedsættelser, er det rart med en klar rammesætning af, hvad de kan forvente af undervisningsaktiviteterne. Det kan også være en stor hjælp, at mål og struktur for undervisningen er tydelig både i en skriftlig undervisningsplan og gentages mundtligt til undervisningen. Læs mere om, hvordan du udarbejder en inkluderende lektionsplan.
 • Gentag vigtige pointer fra sidste gang. For at skabe struktur kan du f.eks. starte undervisningen med en opsamling fra sidst og italesætte, hvad planen er for denne undervisningsgang og hvorfor.
 • Visualisér løbende din dagsorden. Det kan være gavnligt at italesætte planen for undervisningen og eksempelvis skrive dagsordenen på en tavle i lokalet eller have det som en del af dine slides, så indhold, struktur og pauser står klart for de studerende

Undervejs

 • Giv plads til individuelle tilpasninger og brug af hjælpemidler. Nogle studerende har behov for individuelle tilpasninger f.eks. til gruppearbejde eller eksamen. Du kan give plads til at de studerende kan sidde for sig selv og arbejde eller holde en ekstra pause, da det kan have stor betydning for de studerendes læringsmuligheder. Andre studerende medbringer måske hjælpemidler i form af en mikrofon, ekstra plads til kørestol, servicehund eller PC med læse-/skriveteknologi.
 • Vær tydelig om din tilgængelighed for de studerende. For studerende med funktionsnedsættelser kan det være vigtigt at vide, hvornår du er tilgængelig uden for undervisningen. Som underviser kan du f.eks. rammesætte tid til spørgsmål efter undervisningen eller gøre klart, hvordan og hvornår du besvarer mails.

Afrunding

 • Opsummér de vigtigste pointer i slutningen af lektionen. Alle studerende har brug for at sortere i den store vidensmængde, de præsenteres for i undervisningen – uanset funktionsnedsættelse eller ej. For at skabe overblik over dagens indhold, kan du f.eks. opsummere de vigtigste pointer på sidste PowerPoint-slide. Det kan være en hjælp at italesætte, hvis du ikke nåede alt på din dagsorden og gøre det klart, hvordan du vil samle op.
 • Træk tråde til næste gang og sammenbind forrige temaer. Overvej hvordan de studerende fortsat kan bruge og reflektere over din undervisning, efter den er slut. Flere studerende med funktionsnedsættelser vælger at læse op på emner eller løse opgaver efter undervisningen for at kunne sortere i et ofte stort pensum. Det kan være gavnligt at trække tråde til næste gang eller sammenbinde dagens undervisning med forrige temaer, når undervisningen afrundes.
 • Afrund med quiz eller læringsspørgsmål. I slutningen af en undervisningsgang eller et forløb kan du f.eks. lave en quiz eller stille tre spørgsmål til emnets vigtigste pointer, som de studerende kan besvare i plenum, i grupper eller individuelt. Husk at følge op på de rigtige svar til slut eller til næste undervisningsgang. Læs mere om, hvordan du udarbejder en quiz.

Overvej som underviser

 • Hvilke aktiviteter kan jeg bruge for at inkludere studerende med funktionsnedsættelser i undervisningen?
 • Har jeg skabt struktur, uploadet undervisningsmateriale i god tid og tydeliggjort kursets læringsmål, så de studerende ved, hvad de kan forvente af kurset?
 • Har jeg været åben overfor teknologier, modaliteter og hjælpemidler, der kan støtte studerende med funktionsnedsættelser til undervisning, gruppearbejde eller eksamen?

Videre læsning

Støtte til de studerende

Studerende på alle videregående uddannelser har mulighed for understøttende ordninger f.eks. studievejledning, specialpædagogisk støtte (SPS) eller at søge dispensation pga. funktionsnedsættelse.

Mangler du yderligere viden om funktionsnedsættelser eller yderligere inspiration til inkluderende undervisning?

Hvis du har brug for viden i forhold til studerende med funktionsnedsættelser eller inkluderende undervisning, kan du orientere dig i den videre læsning, eller du kan tage kontakt til hhv. Studiestøtte eller Centre for Educational Development (CED).

Denne sides indhold er udarbejdet i samarbejde med Studiestøtte på AU.


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.