Aarhus Universitets segl

Quiz, test og afstemning

Kort beskrivelse

Ved at bruge quiz, test og afstemning i din undervisning skaber du en mere interaktiv undervisning, hvor de studerende har mulighed for at respondere gennem et digitalt værktøj undervejs i forelæsningen. Du kan også bruge quiz, test og afstemning som del af de studerendes forberedelse, hvor de studerende skal besvare nogle spørgsmål enten før eller efter undervisningen.

Motivation 

Quiz, test og afstemning giver dig som underviser mulighed for at se mønstre i, hvordan de studerende svarer og på denne måde få indblik i deres forforståelse til et emne, deres aktuelle læring eller deres holdninger. Dette kan du bruge til at tilrettelægge din undervisning, give løbende bedømmelse eller repetere det faglige stof med udgangspunkt i de studerendes svar.

Ved at bruge en interaktiv undervisning undervejs i selve forelæsningen kan du engagere de studerende aktivt i det faglige stof eller skabe gode rammer for en faglig diskussion, da forskelligartede opfattelser eller faglige misforståelser tydeliggøres.

Brug det i undervisningen

Du kan enten benytte online quizzer, tests eller student-response systems (eksempelvis Mentimeter), som alle muliggør, at de studerende bliver aktive undervejs i din forelæsning. Brug af tests er nemmest at bruge som en del af de studerendes forberedelse.

Feedback

Ved at bruge quizzer, tests og afstemninger som del af din undervisning, kan de studerende få indsigt i, om de har forstået stoffet korrekt. Derved får de studerende indsigt i deres opnåede viden, hvilket du som underviser kan kommentere på og derved give en feedback på de studerendes aktuelle forståelse af det faglige stof. Derudover får du som underviser ligeledes indsigt i de studerendes vidensbehov og eventuelle faglige misforståelser, som du kan tilpasse din undervisning efter.

Faglig dialog

At bruge quiz, test og afstemning i undervisningen giver mulighed for faglige diskussioner og understøtter, at de studerende stiller spørgsmål i undervisningen. På denne måde lægger du som underviser op til en mere inddragende og dialogisk undervisning, hvor de studerende i højere grad får en stemme.

Forventningsøvelse

Ved at stille de studerende spørgsmål til et endnu ukendt stof eller data kan man få dem til at reflektere over deres egne forventninger og deres forforståelser. Dette skaber større bevidsthed omkring det faktiske resultat og mulighed for at sammenligne holdets tilbagemeldinger mod et faktisk resultat, eller deres besvarelser efter selve undervisningen i emnet.

Refleksionsøvelse

Interaktiv undervisning, hvor studerende skal forholde sig til et fagligt emne, kan give de studerende en fornemmelse for, hvor deres forståelse er korrekt, og hvad de mangler at læse op på, ved at sammenligne deres faglige forståelse med andre studerendes. Dette giver mulighed for at de studerende selv kan tilpasse deres studiestrategier.

Digitale værktøjer

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter, eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

Mentimeter

Vejledninger: 

Mentimeter er et redskab til at foretage afstemninger under forelæsningen. Underviseren forbereder spørgsmålene, og de studerende kan så tilgå spørgsmålene online gennem deres computer eller en smartphone. Resultater af afstemningen er tilgængelig med det samme og kan vises i mange forskellige diagram-/tabeltyper. 

H5P

Vejledninger:

  • Se vejledninger til H5P

H5P er et værktøj der giver dig mulighed for at skabe forskellige former for interaktivt web-indhold. Du har f.eks. mulighed for at indsætte dynamiske spørgsmål i en video, lave vennespil, lave interaktive 3D-miljøer de studerende kan udforske mm. H5P er et meget bredt sæt af digitale værktøjer og kan på den måde bruges til at lave mange forskellige typer Quizzer, men giver også muligheder for at præsentere vigtig information i alternative formater, såsom interaktive tidslinjer.

Quiz i Brightspace

Vejledninger: 

Du kan også anvende værktøjet "Quiz" i Brightspace til at oprette, redigere og importere quizzer i dit Brightspace kursus. Følg guiden på AU Educate til at se hvordan quiz værktøjet kan konfigureres.

SurveyXact

Vejledninger:

SurveyXact er er redskab der giver dig mulighed for at lave online surveys og spørgeskemaer. Du kan hurtigt indsamle data omkring dine studerende. Det kan bruges i undervisning, som en nem og hurtig måde at få et indblik i dine studerendes meninger og holdninger. 

Overvejelser

Ikke alle spørgsmål er lige velegnede for de studerende at besvare gennem multiple choice. Overvej derfor om dagens emne er muligt at “quizzificere”.

Overvej om den interaktive undervisning skal være et fast element i en forelæsningsrække? Eksempelvis som 10 minutters repetition til sidst i hver forelæsning.

W3.CSS

Eksempel på brug af Mentimeter


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.