Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Portfolio: Forskningstræning og akademiske metoder

Fakultet: Arts. Uddannelse: Engelsk. Kursus: Research Skills and Academic Methods. Studieniveau: Bachelor, 1. semester. Holdstørrelse: Individuelt eller små grupper.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten er motiveret af en erkendelse af, at den bedste måde studerende kan blive bekendte og vante med arbejdsprocesser, der relaterer sig til forskning og akademisk skrivning, er ved at udføre forskning og kompositionelle opgaver i forbindelse med anden igangværende forskning på andre kurser.

Målet med aktiviteten er, at de studerende skal tilegne sig evner i effektiv informationssøgning og akademiske bedømmelseskriterier i udvælgelsen af relevant information og materiale. De skal lære at kunne skelne mellem akademisk og ikke-akademisk materiale samt primære og sekundære kilder. Herudover øver aktiviteten de studerende i at demonstrere viden om computerbaserede informationssystemer, formulere akademiske problemstillinger og kommunikere disse på en videnskabelig måde. Ligeledes øver de deres færdigheder i at planlægge og organisere akademiske opgaver korrekt. 

Beskrivelse af aktiviteten

De studerende får udleveret en guide til portfolio og dertilhørende skabeloner til alle portfolio-opgaverne i starten af semesteret. Disse skal afleveres på forfaldsdatoerne. Enhver opgave, der ikke er udført tilfredsstillende, skal genafleveres. Ved semesterets afslutning afleverer de studerende alle opgaverne.

Udbytte af aktiviteten

Med aktiviteten er de studerende meget bedre forberedt til forskning på universitetsniveau. De føler sig mere sikre i at påbegynde forskning og har en fornemmelse for, hvor information kan findes. Samtidig har får de et bedre overblik over selve forskningsprocessen og er bedre klædt på til at skrive deres forskningsopgaver. 

Aktiviteter

    Praksiseksempler