Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Zoom

Videokonference med grupperum

Zoom er et videokonferencesystem med grupperum, der gør det nemt at afholde online undervisning, starte og planlægge videomøder, og interagere med andre live. Systemet kan rumme et stort antal studerende og har en lang række funktioner til rådighed, som kan støtte din undervisning, herunder chatfunktion, skærmdeling, fildeling, optagelse og live afstemning. 

Brug værktøjet til:

  • afholde online undervisning med en større gruppe af studerende.
  • afholde vejledningssessioner med enkelte eller få studerende.
  • facilitere gruppearbejde med øvelser eller diskussion.
  • afholde online samtaler og møder. 

Værktøjets funktioner

Oprette møderum 

Du kan selv oprette møderum til eksempelvis undervisningssessioner, møder, gruppearbejde eller vejledningssessioner. Du kan vælge at oprette mødet på forhånd og dele mødelinket med de studerende i god tid. Du kan benytte funktionen ‘waiting room’ eksempelvis i forbindelse med eksamen, så du sikrer dig, at studerende først kan tilgå møderummet, når du lukker dem ind. 

Chatfunktion og fildeling 

For at sikre at de studerende stadig kan stille spørgsmål under videomødet kan du åbne en chat, som kan køre sideløbende. Her kan de studerende stille spørgsmål til dig eller hinanden. 

Gruppearbejde i breakout rooms 

Til at muliggøre mere interaktion de studerende imellem har Zoom en funktion der hedder breakout rooms. Det er - som navnet antyder - underrum til dit videomøde. Det giver dig mulighed for at dele de studerende ind i mindre grupper med eget videorum. Det er nemt at håndtere breakout rooms, da inddelingen i grupper kan gøres automatisk eller du kan vælge at inddele de studerende i bestemte grupper. Du kan indstille rummene til at lukke igen efter et bestemt antal minutter eller vælge undervejs, hvornår de skal sendes tilbage til det fælles møderum. Som underviser kan du hoppe ind og ud af hver enkelt breakout room og deltage i grupperne. 

Afstemning 

Du kan afholde en afstemning direkte i Zoom, som popper op på hver enkelt studerendes skærm, når du aktiverer den. På den måde kan du bede om feedback fra de studerende, spørge til deres forståelse af et bestemt emne eller høre deres mening. 

Deling af skærm 

Du kan eksempelvis dele din skærm, så dine studerende kan følge med når du holder dit oplæg eller gennemgår fagligt indhold. Du har fuld kontrol over, hvad du vil dele, og kan nøjes med kun at vise enkelte programmer f.eks. PowerPoint fremfor hele din skærm. Zoom.us har også et indbygget digitalt whiteboard, som du kan anvende under selve mødet og hente ned som billedfil til efterfølgende brug. 

Monitorering af deltagere 

Har du mange studerede kan du slukke for deres lyd, så man undgår støj. Du kan åbne for lyden igen for den enkelte studerende eller tilmed give dem lov til at dele deres skærm. 

Optagelse 

Hele session kan du optage og gemme som en videofil på din computer, og efterfølgende dele med dine studerende. Her bør man starte med at gøre de studerende opmærksom på at man optager, da de også kommer med i optagelsen. 

Dette giver også mulighed for, at du kan optage fx dit faglige oplæg uden deltagelse med de studerende og efterfølgende dele det med de studerende, hvis der ikke er behov for interaktion undervejs i dit oplæg. Dette anbefales kun til kortere faglige oplæg, hvis indhold bearbejdes efterfølgende i undervisningen eller gruppearbejde.

Brug værktøjet i din undervisning

Nedenfor kan du finde eksempler på læringsaktiviteter, som du med tage udgangspunkt i eller lade dig inspirere af, når du vil anvende Zoom

Online undervisningssession 

Med Zoom kan du afholde online undervisning som videomøde. Du kan involvere og engagere deltagerne gennem eksempelvis gruppearbejde, afstemninger, skærmdeling og brug af digitalt whiteboard.
Lad dig eventuelt inspirere af følgende læringsaktiviteter:

Chatfunktion og fildeling 

For at sikre at de studerende stadig kan stille spørgsmål under videomødet kan du åbne en chat, som kan køre sideløbende. Her kan de studerende stille spørgsmål til dig eller hinanden. 

Gruppearbejde i breakout rooms 

Til at muliggøre mere interaktion de studerende imellem har Zoom en funktion der hedder breakout rooms. Det er - som navnet antyder - underrum til dit videomøde. Det giver dig mulighed for at dele de studerende ind i mindre grupper med eget videorum. Det er nemt at håndtere breakout rooms, da inddelingen i grupper kan gøres automatisk eller du kan vælge at inddele de studerende i bestemte grupper. Du kan indstille rummene til at lukke igen efter et bestemt antal minutter eller vælge undervejs, hvornår de skal sendes tilbage til det fælles møderum. Som underviser kan du hoppe ind og ud af hver enkelt breakout room og deltage i grupperne. 

Afstemning 

Du kan afholde en afstemning direkte i Zoom, som popper op på hver enkelt studerendes skærm, når du aktiverer den. På den måde kan du bede om feedback fra de studerende, spørge til deres forståelse af et bestemt emne eller høre deres mening. 

Online vejledning  

Du kan som underviser vejlede studerende over videomøder og eventuelt kombinere dette med kollektiv vejledning. Du har eksempelvis mulighed for at lave konkrete nedslag i en skriftlig opgave med brug af skærmdeling. 

Monitorering af deltagere 

Har du mange studerede kan du slukke for deres lyd, så man undgår støj. Du kan åbne for lyden igen for den enkelte studerende eller tilmed give dem lov til at dele deres skærm. 

Optagelse 

Hele session kan du optage og gemme som en videofil på din computer, og efterfølgende dele med dine studerende. Her bør man starte med at gøre de studerende opmærksom på at man optager, da de også kommer med i optagelsen. 

Dette giver også mulighed for, at du kan optage fx dit faglige oplæg uden deltagelse med de studerende og efterfølgende dele det med de studerende, hvis der ikke er behov for interaktion undervejs i dit oplæg. Dette anbefales kun til kortere faglige oplæg, hvis indhold bearbejdes efterfølgende i undervisningen eller gruppearbejde.

Overvejelser

  • Hvis du laver mange videomøder og online seminar kan det betale sig at investere i en god mikrofon, da lyden er afgørende for en god oplevelse. Et eksempel på en mikrofon, der har god lyd og er nem at anvende er en RØDE NT-USB bordmikrofon.