Aarhus Universitets segl

Blogindlæg med kommentarer fra medstuderende

Kort beskrivelse

I denne aktivitet skal de studerende aflevere et skriftligt produkt som et blogindlæg, hvorefter de skal kommentere på et bestemt antal af de andre studerendes indlæg. På den måde træner de studerende deres evner i at formulere sig fagligt, og de får diskuteret emner inden for fagets område.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Formålet med aktiviteten er at træne de studerende i at udføre skriftlig formidling inden for fagets rammer. Samtidig skal de øve deres refleksivitet og brug af faglige termer, når de skal kommentere på medstuderendes oplæg. Aktiviteten kan ses som et alternativ til studenteroplæg i undervisningen og har ligeledes en inddragende og engagerende effekt, der får de studerende til at være medvirkende i undervisningens læring.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser præsentere de studerende for opgaven, herunder for blogmediet og hvordan de skal udforme deres indlæg. Specificér hvilke krav der er til det færdige produkt. 
 • De studerende skal herefter udarbejde og aflevere deres produkt i form af et blogindlæg.
 • Som underviser vælger du, hvor mange indlæg hver studerende skal kommentere på og diskutere. 
 • Afsluttende skal du kommentere på studenteroplæggene i plenum eller skriver et opsamlende indlæg på bloggen.

Variationsmuligheder

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Du kan oprette en blog med eksempelvis Wordpress eller Pages eller benytte Discussions i Brightspace. 

   Værd at overveje:

   • Overvej hvad de studerendes rolle er før og efter oplæggene. Hvad skal de vide på forhånd, og i hvilket omfang skal de præsentere eller forklare deres kommentarer på senere undervisningsgange?