Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Video og lyd

 

Kort beskrivelse

Video og lyd i undervisningen kan benyttes i forbindelse med den traditionelle forelæsning, hvor fagligt relevante videoer eller lydfiler afspilles. Det kan også anvendes i forbindelse med en blended learning eller flipped classroom tilgang, hvor video- og lydmaterialet bruges som forberedelse til undervisningen. Materialet kan både være udarbejdet af underviseren selv, gæsteforelæsere eller eksperter på et specifikt område, men kan også inddrage de studerende som aktive producenter af det faglige indhold.

Motivation 

Du kan som underviser bruge video og lyd i undervisningen til variation under din forelæsning gennem mere visuelt eller auditiv indhold. Det har bl.a. den fordel for dig som underviser, at du kan genbruge det samme materialer på nye hold semester efter semester.

For de studerende er fordelen ved at få video- eller lydmateriale, at de kan sætte materialet på pause, spille forfra eller afspille langsommere, hvis de skal nå at tage noter, ligesom de kan genbesøge materialet fx til eksamen. 

Hvis du bruger en blended learning eller flipped learning tilgang, kan video- og lydmaterialet indeholde dit faglige oplæg, som de studerende skal se i deres forberedelse mellem undervisningsgangene. På denne måde kan udarbejdelsen af video- eller lydmateriale give plads til mere interaktiv, dialogisk og inddragende undervisning. Dette kan give mere plads til faglige diskussioner og mere studenterfokuseret undervisning.

 

Brug det i undervisningen

Du kan bruge video og lyd i undervisningen på mange forskellige måder, gå eksempelvis på opdagelse i vores liste af helt konkrete værktøjer og praksiseksempler i højre margin her på siden, eller lad dig inspirere af følgende korte eksempler på mere overordnede aktiviteter:

Rammesæt studiearbejdet på video

Optag en kort video, hvor du rammesætter studiearbejdet. Du kan eksempelvis rammesætte de opgaver, som de studerende skal lave i deres forberedelsestid, eller som introduktion til dagens pensum, hvor du hurtigt får gjort de studerende opmærksomme på eventuelle vanskeligheder eller fokuspunkter i deres forberedelse

Studenterproducerede videoer

De studerende kan lave mindre video- eller lydproduktioner, der er velegnede til at aflevere som enten mindre opgaver løbende gennem semestret fx som porteføljeopgaver eller produkteksamen. Afleveringerne kan eksempelvis tage form som podcast eller videoproduktion med følge af skriftlige kommentarer og være med til at træne andre formidlingsgenrer og udtryksformer.

Feedback

Det kan være nuancerende og samtidigt tidsbesparende at give feedback til opgaver via video eller lydfiler. Du kan eksempelvis give samlet feedback til holdet på video, give mundtligt feedback til den enkelte studerende på lydfil eller gennemgå opgaven via skærmoptagelse på egen skærm med dine kommentarer.

Online forelæsning

Video og lyd kan benyttes til at optage underviserens faglige oplæg eller forelæsning (lecture capture), som studerende kan se eller høre som forberedelse til undervisningen. Således foregår selve forelæsningen som rammesat studieaktivitet, hvilket understøtter, at de studerende er mere aktivt deltagende i kurset, når de er fysisk tilstede. Dette er den klassiske flipped classroom model.

Optag dit faglige oplæg

Brug videoformatet til korte faglige oplæg, der kan bruges som en del af de studerendes forberedelse. På den måde kan undervisningen bruges på andre undervisningsaktiviteter, hvor de studerende ikke blot skal sidde og lytte på dit oplæg. Du kan evt optage videoen foran en tavle, eller du kan vælge at lave skærmoptagelse af dit slideshow med en speak over. 

Ved at bruge kortere faglige videoer til eksempelvis begrebsafklaringer og redegørelser af fx en tidsperiode, kan de studerende bruge videoerne som et opslagsværk i løbet af semestret eller i forbindelse med eksamensforberedelser.

Studenteroplæg

Bed de studerende om at lave deres mundtlige oplæg på video i stedet for under undervisningen. På denne måde kan de forbedre præsentationen og blive mere skarpe i den faglige formidling. De får mulighed for at blive opmærksomme på og forbedre deres mimik, gestik, stemmeføring samt konkrete formuleringer. Bed eksempelvis studerende om at se hinandens oplæg som forberedelse til undervisningen og brug tiden sammen på at give peer-feedback på hinandens præsentationer.

- Se et praksiseksempel her.

Inviter en gæst ind i undervisningen

Få en kollega, gæsteforelæser eller en fagekspert til at belyse et fagligt emne på video, , hvis vedkommende ikke kan være til stede under den planlagte undervisning. Det er en fordel, hvis vedkommende optager en video med sit oplæg, men det kan også foregå som et live interview under selve undervisningen som en online samtale eller videomøde

Tavleundervisning

Kræver dit faglige indhold, at du illustrerer eller skriver noget, mens du taler, kan du placere dit kamera, så det indkapsler dig selv foran en tavle eller din hånd, mens du skriver på et stykke papir. Husk at overveje belysningen og hav kameraet så tæt på, som muligt.

Digitale værktøjer

Ved du ikke hvilke tjenester, du kan bruge til de forskellige aktiviteter, eller hvad forskellen mellem dem er, så kan du læse mere om tjenester herunder:

Lydmateriale kan med fordel anvendes i flere sammenhænge af undervisningen, for bl.a. at skabe en større variation under en forelæsning, eller som forberedelse til en undervisningsgang. Auditive inputs kan give plads til mere interaktiv, dialogisk og inddragende undervisning.

Soundcloud er en musikdelingstjeneste, der lader brugere uploade lyd og egne musikalske kompositioner til en hjemmeside, hvor andre kan kommentere på og dele deres produktioner. Det fungerer som et socialt medie for musikere og andre lyd-interesserede.

Podcast*

En podcast er ikke ét bestemt redskab. Det er i princippet radioprogrammer, som kan downloades direkte til din telefon eller din computer. Podcasts kan derfor benyttes som radioproduktion og kan bruges til at træne de studerendes evne til formidling og tilrettelæggelse indenfor stort set alle emner. Podcast kan optages i bl.a. memo-app'en på iPhones eller laves og klippes i eksempelvis programmet Audacity

Screencast-o-matic er en enkel tjeneste, der gør det nemt at optage det, der foregår på ens skærm. Tjenesten kan tilgås gratis og optager skærmbilledet i sessioner, hvor man kan vise, hvordan man fx bruger et konkret program. Man kan med fordel indtale samtidig med, man viser sin skærm.

Soapbox

Vejledninger:

Soapbox by Wistia er et program, som gør det muligt at optage sig selv og sin skærm på samme tid. Du kan efterfølgende redigere og dele optagelsen nemt. Det er et udvidelsesprogram til Google Chrome, så det fungerer kun til denne internetbrowser.

iMovie*

Vejledninger:

Imovie er et brugervenligt videoredigeringsredskab, som alle Mac-computere har installeret som standard. Tjenesten kan bruges til at redigere video og gemme det i et format, der kan sendes til andre eller lægges på youtube. Vær opmærksom på at ikke alle har Mac-computere, hvor du kan bruge f.eks. Hitfilm Express som alternativ til Windows brugere.

Shotcut*

Vejledninger:

Shotcut er et gratis videoredigeringsprogram og kan både fås til Mac og Windows. Det er et program, der er overskueligt at bruge, hvis man ikke har meget erfaring med videoredigering. Med Shotcut kan du nemt klippe og redigere samt anvende en række af filtre og effekter. 

VideoANT*

Vejledninger:

VideoANT er et online værktøj til at annotere specifikke dele af en video. På den måde kan du f.eks. give feedback på studerendes videoer eller oprette et kommentarspor med spørgsmål til en video, som de studerende skal besvare.

*Disse digitale værktøjer har endnu ikke et AU licens. Vær opmærksom på, at personfølsomme oplysninger ikke må deles i tredjepartsplatforme uden AU licens. Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen her.

(Arts) = adgangen er begrænset eller kun godkendt til brug på Arts.

Overvejelser

  • Hvornår giver det mest mening at inddrage video og lyd i undervisningen? Under forelæsningen, hvor de studerende kan reagere direkte på det og diskutere internt eller som forberedelse til undervisningen for at understøtte mere reflekterede diskussioner til indholdet?
  • Er der elementer i undervisningen, som kan være særligt fordelagtige at lave i videoformat fordi det dermed kan genbesøges? Det kan være noget, de studerende kan vende tilbage til før eksamen, eller noget du selv kan genbruge på tværs af årgange. Videoerne kan kræve mere forberedelse og efterarbejde, men hvis de kan genbruges og formidles til flere, er brugbarheden af dem større.
  • Kan og vil du som underviser selv udarbejde materialet til de studerende, eller henter du materiale ind fra andre ressourcer?
  • Overvej hvilken i kvalitet og hvor meget tid du har til at producere video- og audio-materialet. Vil du gerne lave en hurtig video, der skal fungere én gang i en bestemt kontekst, eller vil du bruge lidt mere tid på det og så have mulighed for at genbruge det af flere omgange?